Loading...

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Onder “ZierRunningWebshop” wordt in deze algemene voorwaarden verwezen naar Zier Running gevestigd te Den Haag, Nederland.
Zier Running is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder: 27114009

Adres:
Laan van Meerdervoort 632
2564 AK Den Haag

E-Mail: info@zierrunning.nl
Telefoon: 070-3683074

2. Toepassing
Toepassing Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij “ZierRunningWebshop” als leverancier van zaken optreedt.

3. Onjuistheden
“ZierRunningWebshop” is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en 1) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of 2) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat “ZierRunningWebshop” die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

4. Prijzen
4.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW in euro’s en exclusief verzendkosten. Prijzen in de webshop gelden niet automatisch in de winkels.

4.2 Alle aanbiedingen op de website van ZierRunningWebshop zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.3 ZierRunningWebshop kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Afzetgebied
Op dit moment wordt uitsluitend geleverd aan kopers in Nederland. De koopovereenkomsten worden slechts gesloten met natuurlijke personen die niet handelen in uitoefening van een beroep of bedrijf. Derhalve zal in rekening gebrachte BTW nimmer worden teruggegeven.

6. Bezorgkosten
Alle bestellingen vanaf  € 75,- worden gratis thuis bezorgd. Bij bestellingen onder  € 75,- wordt  € 6,75 bezorgkosten in rekening gebracht.

7. Levering en levertijd
7.1 “ZierRunningWebshop” zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen 5 werkdagen na de orderbevestiging en ontvangst van de betaling op het afleveradres af te leveren, Mocht een product niet (meer) op voorraad zijn, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wanneer u besluit om de bestelling op grond hiervan te annuleren, storten wij het volledige bedrag binnen 7 werkdagen terug op uw rekening en annuleren wij uw bestelling. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.

7.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 14 dagen geleverd zijn, zonder hiervan op de hoogte gebracht te zijn door “ZierRunningWebshop”, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

7.3 “ZierRunningWebshop” is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door “ZierRunningWebshop” gedragen.

8. Veilig betalen
8.1 iDEAL

“ZierRunningWebshop” biedt iDEAL om elektronisch betaling mogelijk te maken. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren. Stap 1. De koper kiest bij het bestellen op avao.nl voor iDEAL als betaalmethode. Stap 2. De koper kiest de bank waarbij hij een betaalrekening heeft. Stap 3. De koper bevestigt de betaling via de beveiligingsmethode van Internet Bankieren (e.dentifier voor ABN AMRO) Stap 4. De betaling wordt direct verwerkt en online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

8.2 Creditcards (Mastercard & Visa): Op dit moment is het niet mogelijk om met een creditcard te betalen. Hier wordt aan gewerkt.

9. Retourneren en ruilen
9.1 Gedurende 10 werkdagen na ontvangst van het betreffende product op het afleveradres, is de koper gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. In die tijd kunt u het gekochte product zonder opgaaf van reden terugsturen. De portokosten voor het terugsturen van de artikelen dient u zelf te betalen. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.

In geval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem betaalde aan  “ZierRunningWebshop”, welke teruggave in ieder geval binnen 14 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden indien het product in ongebruikte staat, onbeschadigde en originele verpakking (inclusief aangehechte labels) is geretourneerd naar “ZierRunningWebshop”.

Een ruiling vanwege een klacht (schade aan artikel of verkeerde levering) op het ontvangen artikel is gratis. Voor alle andere soorten ruilingen worden de bezorgkosten in rekening gebracht.

Door ons onjuist verzonden artikelen, niet complete zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per mail te melden (webshop@zierrunning.nl). Omschrijf duidelijk wat er aan de hand is, wij nemen binnen 3 dagen contact met u op en zullen met u bespreken hoe we een en ander op zullen lossen. Indien de oorzaak bij ons ligt, zullen wij de verzendkosten voor onze rekening nemen. Wij nemen géén artikelen gebruikt of gedragen zijn, zulks ter beoordeling van ZierRunningWebshop. Bewaar altijd de originele verpakkingen van de artikelen, de factuur, verwijder geen labels en zorg voor goede verpakking bij een eventuele retourzending of ruiling. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, vindt dat uiterlijk binnen 14 dagen plaats.

Ruilen in de winkel is mogelijk echter wij geven nooit geld retour, u ontvangt een tegoedbon. Deze is na de datum van uitgifte 1 jaar geldig. Zonder de factuur kunnen wij de ruiling niet in behandeling nemen.

9.2 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs tussentijds door “ZierRunningWebshop” is aangepast; b) van zaken die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (onderkleding) 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4) snel kunnen bederven of verouderen; (sportvoeding en verzorgingsproducten en indien de koper hun verzegeling heeft verbroken).

10. Garantie
Op al uw aankopen ontvangt u fabrieksgarantie. Voorwaarden voor garantie op loopkleding: volg de wasvoorschriften op (over het algemeen mogen hardloopkleding en –sokken niet in de droger). Indien u een flessengordel o.i.d. gebruikt kan uw kleding beschadigen door het klittenband. Hierop kunnen wij geen garantie geven.

11. Aansprakelijkheid
Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden. Kleuren kunnen soms iets afwijken van de kleurinstelling op uw computer.

12. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen “ZierRunningWebshop” en de koper is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

Door artikelen te bestellen bij ZierRunningWebshop, accepteert u deze algemene voorwaarden.

13. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

14. Persoonsgegevens
14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door “ZierRunningWebshop” nageleefd.

14.2 “ZierRunningWebshop” zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Tevens geeft de koper  “ZierRunningWebshop” toestemming de gegevens te gebruiken de koper op de hoogte te houden van aanbiedingen of acties. Er zullen nooit gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.